Välkommen till

Dermatologi och Venereologi Undersköterskor i Sverige

 
 
 

Styrelsen informerar :

Bästa medlem! Med anledning av det rådande läget vad gäller smittspridningen av Corona-viruset, har vi i DVUS styrelse beslutat att ställa in årsmötet i Västerås 24 och 25 april-20. Vi beklagar situationen och tycker så klart det är ledsamt att behöva ställa in, men säkerheten måste gå före.

Mer info kommer !!

Va rädda om varandra !!!
Om oss DVUS är en förening för undersköterskor som arbetar eller har anknytning till specialiteten dermatologi/venereologi. ​ Syftet är att vi skall kunna få utbildning, kompetensutveckling samt träffas och utbyta erfarenheter. ​ Föreningen består av en styrelse på fem personer, en valberedning på två personer, och två revisorer.

Vi är ca 190 medlemmar. ​ En gång per år i samband med årsmötet har vi en 1 ½ utbildningsdag, som är förlagd till olika städer varje gång.

 

Årsmöte 2020

Välkommen till Dermatologi och Venereologi Undersköterskor i Sverige

 Dags att anmäla dig till årsmötet 2020

 Välkommen till DVUS 20-års jubileum! 

 

Denna gång kommer årsmötet att hållas 24 och 25 April på Elite Stadshotell i Västerås.

Anmälan görs senast 20200210 p.g.a. hotellets bokningsregler.

Avgiften är 2500:-och ska vara betald senast 20200310 ( Anmälan är bindande)!

Efteranmälan 3000:-

Anmälan görs till Ann-Sofie Vaara :    ann-sofie@dvus.se   , eller direkt från denna sida längre ner .

 Kom ihåg att uppge namn och arbetsplats på alla som kommer och adress dit fakturan ska skickas.

Ska arbetsgivaren betala ange också organisationsnummer, kostnadsställe och fakturaadress.

 Medlemsavgiften för 2020 måste vara betald för att kunna få komma på Årsmötet

 Anmälan angående specialkost:

Görs till Carina Tell :  carina_tell@hotmail.com

 Angående bokning av hotellrum:

 Gästerna bokar själva rum på telefon 021-102820 eller via mail reservation.vasteras@elite.se och uppger DVUS2020, de vill också att vi påminner om att de vill ha korrekta fakturauppgifter redan vid bokningen.

 

Anmälan till årsmötet 2020

 

 
 
 
 

 

 
 
© Copyright DVUS