Välkommen till

Dermatologi och Venereologi Undersköterskor i Sverige

 

Om oss

DVUS är en förening för undersköterskor som arbetar eller har anknytning till specialiteten dermatologi/venereologi.

Syftet är att vi skall kunna få utbildning, kompetensutveckling samt träffas och utbyta erfarenheter.

Föreningen består av en styrelse på fem personer, en valberedning på två personer, och två revisorer. Vi är ca 190 medlemmar.

En gång per år i samband med årsmötet har vi en 1 ½ utbildningsdag, som är förlagd till olika städer varje gång.

 

Årsmöte 2020

Mer info kommer snart

 
 
 
 

 

 
 
© Copyright DVUS