Kontaktpersoner hos DVUS

 

Styrelsen

Ordförande

Tony Winterot
Stadions Läkarmottagning
Mail: tony@dvus.se
Mobiltfn: 073-679 72 72
                          Arb: 08-664 18 35

Kassör

Karina Broskog
Stocholm
Mail: karina@dvus.se
Mobiltfn: 070-2103429

Sekreterare

Marie Karlsson
Vrinnevisjukhuset Norrköping
Mail: marie@dvus.se
Mobiltfn: 0730-276287
Arb: 010-1043671

Ledamot

Ann-Marie Andersson
Karlskoga
Mail: ann-marie.andersson@orebroll.se
Mobiltfn: 070-751  1687

Ledamot

Ann-Sofie Vaara
KS Stockholm
Mail: ann-sofie@dvus.se
Mobiltfn.076-7651021
 
 
 
© Copyright DVUS