Kontaktpersoner hos DVUS

 

Styrelsen

Ordförande                               
                          

Kassör

Karina Broskog
Stocholm
Mail: karina@dvus.se
Mobiltfn: 070-2103429

Sekreterare

Marie Karlsson
Vrinnevisjukhuset Norrköping
Mail: marie@dvus.se
Mobiltfn: 0730-276287
Arb: 010-1043671

Ledamot

Ann-Marie Andersson
Karlskoga
Mail: ann-marie.andersson@orebroll.se
Mobiltfn: 070-751  1687

Ledamot

Linda Bogren
Sahlgrenska Göteborg 
Mail: linda@dvus.se
Mobiltfn.
 
 
 
© Copyright DVUS