Kontaktpersoner hos DVUS

 

Styrelsen

Ordförande

Tony Winterot
Stadions Läkarmottagning
Mail: tonyw@stadionhud.se
Mobiltfn: 073-6797272

Kassör

Karina Broskog
Stocholm
Mail: karina.broskog@ptj.se
Mobiltfn: 070-2103429

Sekreterare

Marie Karlsson
Vrinnevisjukhuset Norrköping
Mail: marie.el.karlsson@regionostergotland.se
Mobiltfn: 0730-276287
Arb: 010-1043671

Ledarmot

Ann-Marie Andersson
Karlskoga
Mail: ann-marie.andersson@orebroll.se
Mobiltfn: 070-7511687

Ledarmot

Ann-Sofie Vaara
KS Stockholm
Mail: annsofie.vaara@gmail.com
Mobiltfn.076-7651021
 
 
 
© Copyright DVUS